Obowiązki notariusza. Czego nie może notariusz?

0
35

Notariusz pełni odpowiedzialne funkcje, gdyż sporządza kluczowe dokumenty – akty notarialne, które mają moc prawną. Dzięki posiadaniu takiej mocy, na notariusza nałożony jest szereg obowiązków, które powinien spełniać.

Notariusz. Kielce czy Warszawa – obowiązki są takie same

Działalność notariuszy określona prawnie. Jego możliwości i zakres obowiązków znajdują się w ustawie Prawo o Notariacie. Tam też jest określona wysokość taksy notarialnej, czyli opłat, jakie może pobierać za swoje usługi notariusz. Powinien on być dobrze wykształcony i obeznany w zakresie obowiązującego prawa, tak aby móc nie tylko zastosować je w praktyce, ale też wszystko wytłumaczyć i pomóc przy niejasnościach osobom, które nie są zbyt zaznajomione z aktualnymi przepisami i procedurami. Niektóre czynności wymagają określonego aktu notarialnego, np. gdy chcemy sprzedać mieszkania czy domy. Katowice i inne miasta, w których często dochodzi do sprzedaży nieruchomości mają wiele kancelarii notarialnych, którzy specjalizują się w takich usługach.

Zgodnie z wolą i stanem faktycznym

Notariusz ma obowiązek wystawiać dokumenty i potwierdzenia zgodnie ze stanem faktycznym oraz wolą osoby, która złożyła oświadczenie. Te dokumenty są wiążące – posiadają moc prawną i gwarantują, że obydwie strony umowy dotrzymają słowa albo będą musiały ponieść konsekwencje w sądzie. Oczywiste jest, że obciąża to notariusza wysoką odpowiedzialnością. Z tego powodu musi on wykazać się szczególną starannością i w jasny sposób przekazać wolę obu stron tak, aby treść i forma były zrozumiałe. Jeśli w wyniku błędnie sporządzonego dokumentu wyniknie błąd, notariusz jest obciążony kosztami poszkodowanej osoby. Stąd wynika specyficzny język, który jest bardzo dokładnie doprecyzowany.

Etycznie i zgodnie z prawem

O ile w formie aktu notarialnego możemy wystawić praktycznie każde wyrażenie woli, musi ono być zgodne ze stanem faktycznym oraz zgodne z prawem. Notariusz powinien nie zgodzić się na sporządzenie umowy, która łamie prawo polskie i europejskie. Ze względów etycznych, niemożliwe jest także sporządzenie dokumentów dla siebie, małżonka i krewnych oraz innych bliskich osób. Wynika to z obowiązku bezstronności, który jest nałożony m.in. na sędziów. Ważne jest, aby akt notarialny został sporządzony w sposób, który nie budzi żadnych podejrzeń o autentyczność dokumentu.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here