Co powinien zawierać akt notarialny sprzedaży mieszkania?

0
18

Sprzedaż i kupno mieszkania wiążą się z wizytą u notariusza. Zobacz jak przebiega sporządzanie aktu notarialnego i co powinno się w nim znaleźć.

Co wziąć ze sobą?

Strona kupująca powinna mieć przy sobie pieniądze i dokument tożsamości oraz odpowiednie dokumenty z banku w przypadku brania kredytu – wysokość kredytu i hipotek obciążających kupowane mieszkanie.

Więcej papierów przedstawia strona sprzedająca, zwłaszcza jeśli buduje budynek – powinna mieć dowód tożsamości oraz szereg zaświadczeń, w tym:

 • aktualny odpis z księgi wieczystej
 • aktualny wypis z rejestru gruntów
 • wyrys z mapy geodezyjnej
 • zaświadczenie o samodzielności lokali
 • zaświadczenie o oznaczeniu numerem porządkowym
 • wypis z kartoteki lokalnej
 • plan wszystkich kondygnacji budynku
 • zgoda na budowę budynku
 • aktualny odpis z Rejestru Przedsiębiorców
 • poświadczenie z banku w sprawie zwolnienia z obciążeń (w przypadku kredytu na budowę)

Następny krok – notariusz. Katowice zapraszają

Powyższe dokumenty są niezbędne przy sprzedaży mieszkania. Katowice mają bogaty wybór zarówno z rynku pierwotnego jak i wtórnego. Notariusz sporządza odpowiedni akt notarialny w sposób przejrzysty ze szczególną starannością. Po sporządzeniu czyta go na głos, a obydwie strony mogą wprowadzić poprawki, jeśli mają jakieś zastrzeżenia. W akcie notarialnym powinny się znaleźć:

 • data i miejsce sporządzenia aktu
 • imię, nazwisko, siedziba notariusza
 • imiona, nazwiska, miejsca zamieszkania i imiona rodziców osób fizycznych
 • nazwy i siedziby osób prawnych
 • imiona, nazwiska, miejsca zamieszkania przedstawicieli lub pełnomocników
 • imiona, nazwiska, miejsca zamieszkania innych osób, które są obecne przy sporządzaniu aktu
 • oświadczenia stron
 • powołanie się na okazane dokumenty
 • stwierdzenie, że akt został odczytany, przyjęty i podpisany
 • podpis sporządzającego akt notariusza
 • podpisy stron i osób obecnych
 • wniosek na temat dokonania odpowiedniego wpisu w księdze wieczystej

Oryginału aktów są przechowywane w kancelarii notarialnej przez pięć lat. Nie mogą opuścić miejsca ich przechowywania, czyli nie mogą być wydawane z kancelarii notarialnych. Akty notarialne do wglądu mogą być wydawane jedynie w obecności notariusza lub innego pracownika kancelarii.

Sporządzanie aktu notarialnego jest procesem żmudnym i wymaga szczególnej uwagi. Jeśli coś jest niezrozumiałe lub coś jest zapisane niezgodnie z wolą stron, należy natychmiast o tym poinformować notariusza. O wszystkich niezgodnościach powinien być powiadomiony notariusz. Katowice i okolice obfitują w kancelarie notarialne, w których dokonamy wszelkich niezbędnych czynności notarialnych.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here